Disclaimer

De maatschappelijke zetel van Dakisolatieprijzen.be bevindt zich op het volgend adres.
Contact: Contactformulier

Teksten & Beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Dakisolatieprijzen.be levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Dakisolatieprijzen.be behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Alle informatie die op deze website is verstrekt, is met grote zorg samengesteld. Dakisolatieprijzen.be kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

Dakisolatieprijzen.be dringt er met aandrang op aan dat u steeds een vakman raadpleegt om correcte informatie te ontvangen.

Content van derden

Dakisolatieprijzen.be staat toe dat leden of bezoekers tips en raad geven, al dan niet anoniem. Ook voor deze content kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

U weet dat Dakisolatieprijzen.be de content door derden gepost niet voorafgaandelijk controleert, maar Dakisolatieprijzen.be behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Dakisolatieprijzen.be. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Vergelijk offertes!

Omdat het om maatwerk gaat is het verstandig om meerdere offertes van dakisolatiespecialisten te vergelijken. Kom via onze website in contact met lokale specialisten, vergelijk en bespaar tot 30% op de kosten!