Privacy statement

De maatschappelijke zetel van Dakisolatieprijzen.be bevindt zich op het volgend adres.

Welke partijen zijn er?

In dit Cookie Statement wordt over verschillende partijen gesproken.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met de onderneming via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

De onderneming hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. de onderneming zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners, associates en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met de sector, nieuwe content op deze website, promotie van onze partners, et cetera. De onderneming heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Informatie aanvragen

U kunt op deze website, dakisolatieprijzen.be, een offerte of een prijs aanvragen. Hiervoor werken we samen met een externe partner die de door u opgegeven gegevens opslaat in hun database. Zij gebruiken dit om u zo in contact te brengen met vakmannen die voor u een prijs/offerte op maat kunnen maken. Wanneer u uw gegevens dus nalaat heeft zowel onze externe partner inzage in deze gegevens, alsook hun vakmannen waarmee deze externe partner samenwerkt. U gaat ermee akkoord dat onze externe partner en de vakmannen (hun partners) contact mogen opnemen met u voor promoties, offertevoorstellen, enz. Om uw gegevens te wijzigen of verwijderen dient u deze externe partners contacteren.

Inzage, Correctie of Recht op Vergetelheid

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of meedoet aan één van onze wedstrijden houden wij maximaal uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres, datum van registratie en bron van inschrijving bij. Dit is afhankelijk van welke gegevens u allemaal opgegeven heeft bij de inschrijving of deelname. Deze gegevens zitten blijvend in onze database. Uiteraard hebt u steeds recht op inzage, correctie of vergetelheid. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld. Wanneer u jonger bent dan 16 en wenst deel te nemen aan een wedstrijd of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen is het verplicht ons de toestemming te bezorgen van een ouder of voogd.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u zich verzetten tegen en verwerking voor direct marketing. De onderneming verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven. U kunt uw verzoek richten tot de onderneming via onze contact pagina. Daarbovenop heeft u een sterker recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen indien uw toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking.

Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor onze nieuwsbrieven, al dan niet met een commerciële boodschap. Hiervoor werken wij met de software van een externe e-mailprovider. Uw gegevens worden op hun beveiligde server bewaard.

U kunt op deze website, dakisolatieprijzen.be, een offerte aanvragen. Hiervoor werken we samen met een externe partner die de door u opgegeven persoonlijke gegevens opslaat in hun database. Zij gebruiken dit om u zo in contact te brengen met vakmannen die voor u een prijs/offerte op maat kunnen maken. Wanneer u uw gegevens dus nalaat heeft zowel onze externe partner inzage in deze gegevens, alsook hun vakmannen waarmee deze externe partner samenwerkt. Om uw gegevens te wijzigen of verwijderen kunt u de externe partner contacteren.

Wanneer er een inbreuk plaatsvond waardoor uw gegevens op onrechtmatige manier tentoon werd gesteld aan derden zullen wij u hier steeds per e-mail over informeren. Tenzij u uw gegevens nagelaten hebt bij een externe partner, want dan beschikken wij niet over uw gegevens.

Privacy & Cookies

Bij een bezoek aan de website Dakisolatieprijzen.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische- en marketingdoeleinden verzorgd door Google Analytics, Mailchimp en externe partijen. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Dakisolatieprijzen.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische- en marketingdoeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden soms cookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking). Meer informatie over cookies in ons Cookie Statement.

Vergelijk offertes!

Omdat het om maatwerk gaat is het verstandig om meerdere offertes van dakisolatiespecialisten te vergelijken. Kom via onze website in contact met lokale specialisten, vergelijk en bespaar tot 30% op de kosten!